Tạp chí điện tử Tri Thức (Znews)
Tạp chí điện tử Tri Thức (Znews)

Tạp chí điện tử Tri Thức (Znews)

Mua sắm Online

Là cơ quan báo chí của Hội Xuất bản Việt Nam, với sứ mệnh “Lan tỏa tri thức, phát triển văn hóa đọc” cho người Việt.

4 /
24

Chiến dịch gây quỹ được tài trợ bởi Tạp chí điện tử Tri Thức (Znews)

Cùng đóng góp tủ sách “Tri Thức Việt Nam”

Cùng đóng góp tủ sách “Tri Thức Việt Nam”

52.724.904
300.000.000 mục tiêu
17 ngày còn lại
4.082 lượt quyên góp
17.57%
Chung tay xây dựng 10 tủ sách để trẻ em khó khăn vùng Đồng bằng sông Cửu Long có đầy đủ cơ hội tiếp cận tri thức với bạn bè cùng trang lứa.
Xem chi tiết

Chiến dịch gây quỹ được tài trợ bởi Tạp chí điện tử Tri Thức (Znews)

Cùng đóng góp tủ sách “Tri Thức Việt Nam”

Cùng đóng góp tủ sách “Tri Thức Việt Nam”

52.724.904
300.000.000 mục tiêu
17 ngày còn lại
4.082 lượt quyên góp
17.57%
Chung tay xây dựng 10 tủ sách để trẻ em khó khăn vùng Đồng bằng sông Cửu Long có đầy đủ cơ hội tiếp cận tri thức với bạn bè cùng trang lứa.
Xem chi tiết