Đại Dịch Tử Thần

Đại Dịch Tử Thần

  • Infection
  • ·
  • 2019
  • ·
  • 95 phút

Nội dung

Sự bùng phát của virus dại đột biến tạo nên một đại dịch, nhấn chìm thành phố trong hỗn loạn và sợ hãi. Một người cha phải...Xem thêm
Ngày chiếu
30/10/2019
Thể loại
Thảm hoạ
Quốc gia
Venezuela
Xem trailer
Xem review