Huyền Sử Vua Đinh
16+

Huyền Sử Vua Đinh

  • Huyền Sử Vua Đinh
  • ·
  • 2022
  • ·
  • 78 phút
5
6đánh giá

Đề án tốt nghiệp của Athony Võ.

Nội dung

Phim là một góc nhìn mới mô tả câu chuyện Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước.
Ngày chiếu
18/11/2022
Thể loại
Chính kịch, Lịch sử
Quốc gia
Việt Nam
Xem trailer
Xem review