MoMo có thu lợi nhuận từ việc gây quỹ không?


MoMo hoàn toàn không thu lợi nhuận từ việc gây quỹ. Ngoại trừ phí chuyển khoản ngân hàng, 100% số tiền của người dùng được chuyển tới cho các tổ chức bảo trợ.
Đánh giá :
5
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :