Tôi muốn hủy tài khoản MoMo


Trong trường hợp bạn muốn hủy tài khoản MoMo, vui lòng liên hệ trực tiếp đến CSKH của MoMo và cung cấp các thông tin sau:
- Họ tên chủ tài khoản
- Số CMND
- Số dư tài khoản MoMo
- Tài khoản ngân hàng đang liên kết (nếu có)
- Email
- Địa chỉ
Sau khi nhận được thông tin từ bạn, MoMo sẽ chủ động xác minh và hỗ trợ hủy tài khoản.

Lưu ý:
Trước khi bạn gửi thông tin yêu cầu hủy tài khoản, vui lòng hủy liên kết giữa tài khoản MoMo và tài khoản ngân hàng.

Trong trường hợp tài khoản MoMo của bạn vẫn còn số dư, khi MoMo tiến hành hủy tài khoản, số dư trong tài khoản sẽ bị mất. Tài khoản MoMo đã hủy sẽ không thể khôi phục lại.
Đánh giá :
18
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :