Hướng Dẫn Thiết Lập Trang Doanh nghiệp trên MiniApp

Hướng Dẫn Chung
· 952

Công cụ giúp cho các Đối tác, Doanh nghiệp dễ dàng quản lý và thiết lập Trang Doanh nghiệp của mình một cách linh hoạt trên MiniApp Đối tác MoMo được tích hợp trên ứng dụng Ví MoMo, đọc hướng dẫn dưới đây để cùng thực hiện.

Hướng Dẫn Thiết Lập Trang Doanh nghiệp trên MiniApp
step
Truy cập MiniApp Đối tác MoMo
Hướng dẫn Truy cập MiniApp Đối tác MoMo
step
Thiết lập Logo
Hướng dẫn Thiết lập Logo cho Đối tác MoMo
step
Thiết lập Ảnh bìa
Hướng dẫn Thiết lập Ảnh bìa cho Đối tác MoMo
step
Thiết lập Trang
Hướng dẫn Thiết lập Trang Đối tác MoMo
step0
step1
step2
step3
1
Mở Ví MoMo > tại màn hình chính > Nhập từ khoá "Đối tác MoMo" trên thanh tìm kiếm
2
Chọn Đối tác MoMo
3
Đăng nhập vào ứng dụng bằng Tên đăng nhập và mật khẩu được cấp lúc khởi tạo Đối tác
4
Tại màn hình chính > Click chọn vào Thông tin Trang doanh nghiệp hoặc button Quản lý Trang Doanh Nghiệp
Đánh giá :
5
/0

Ưu đãi nổi bậtƯu đãi nổi bật