Không đóng tiền nước bao lâu thì bị cắt?


Theo điều 45 Nghị định 117/2007/NĐ-CP thì đơn vị cấp nước có thể cắt nước nếu khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền nước sau 05 tuần, kể từ khi có thông báo đến khách hàng về việc ngừng dịch vụ cấp nước. Trường hợp khách hàng có thông báo trước lí do cho đơn vị cấp nước thì thời gian nâng lên thành 10 tuần.

Đánh giá :
5
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :