A25 HOTEL - 221 BẠCH MAI
A25 HOTEL - 221 BẠCH MAI
A25 HOTEL - 221 BẠCH MAI
A25 HOTEL - 221 BẠCH MAI
A25 HOTEL - 221 BẠCH MAI
A25 HOTEL - 221 BẠCH MAI
A25 HOTEL - 221 BẠCH MAI
A25 HOTEL - 221 BẠCH MAI
A25 HOTEL - 221 BẠCH MAI
A25 HOTEL - 221 BẠCH MAI
A25 HOTEL - 221 BẠCH MAI
A25 HOTEL - 221 BẠCH MAI
A25 HOTEL - 221 BẠCH MAI
A25 HOTEL - 221 BẠCH MAI
A25 HOTEL - 221 BẠCH MAI
A25 HOTEL - 221 BẠCH MAI
A25 HOTEL - 221 BẠCH MAI

A25 HOTEL - 221 BẠCH MAI

4.8 (230 đánh giá)
223 Bạch Mai, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội 10000, Vietnam

Tiện ích

  • Thang máy
  • Wi-Fi miễn phí
  • Điều hoà

Mô tả khách sạn

.

A25 HOTEL - 221 BẠCH MAI
A25 HOTEL - 221 BẠCH MAI
A25 HOTEL - 221 BẠCH MAI
A25 HOTEL - 221 BẠCH MAI
A25 HOTEL - 221 BẠCH MAI
A25 HOTEL - 221 BẠCH MAI
A25 HOTEL - 221 BẠCH MAI
A25 HOTEL - 221 BẠCH MAI
A25 HOTEL - 221 BẠCH MAI
A25 HOTEL - 221 BẠCH MAI
A25 HOTEL - 221 BẠCH MAI
A25 HOTEL - 221 BẠCH MAI
A25 HOTEL - 221 BẠCH MAI
A25 HOTEL - 221 BẠCH MAI
A25 HOTEL - 221 BẠCH MAI
A25 HOTEL - 221 BẠCH MAI
A25 HOTEL - 221 BẠCH MAI
A25 HOTEL - 221 BẠCH MAI

a25 hotel - 221 bạch mai

223 Bạch Mai, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội 10000, Vietnam
4.8 (230 đánh giá)

THÔNG TIN

.


TIỆN ÍCH

  • Thang máy
  • Wi-Fi miễn phí
  • Điều hoà