A25 HOTEL - 30 AN DƯƠNG
A25 HOTEL - 30 AN DƯƠNG
A25 HOTEL - 30 AN DƯƠNG
A25 HOTEL - 30 AN DƯƠNG
A25 HOTEL - 30 AN DƯƠNG
A25 HOTEL - 30 AN DƯƠNG
A25 HOTEL - 30 AN DƯƠNG
A25 HOTEL - 30 AN DƯƠNG
A25 HOTEL - 30 AN DƯƠNG

A25 HOTEL - 30 AN DƯƠNG

4.7 (97 đánh giá)
30 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Yên Phụ, Hà Nội, 100000, Vietnam

Tiện ích

  • Thang máy
  • Wi-Fi miễn phí
  • Điều hoà
  • Smart TV

Mô tả khách sạn

.

A25 HOTEL - 30 AN DƯƠNG
A25 HOTEL - 30 AN DƯƠNG
A25 HOTEL - 30 AN DƯƠNG
A25 HOTEL - 30 AN DƯƠNG
A25 HOTEL - 30 AN DƯƠNG
A25 HOTEL - 30 AN DƯƠNG
A25 HOTEL - 30 AN DƯƠNG
A25 HOTEL - 30 AN DƯƠNG
A25 HOTEL - 30 AN DƯƠNG
A25 HOTEL - 30 AN DƯƠNG

a25 hotel - 30 an dương

30 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Yên Phụ, Hà Nội, 100000, Vietnam
4.7 (97 đánh giá)

THÔNG TIN

.


TIỆN ÍCH

  • Thang máy
  • Wi-Fi miễn phí
  • Điều hoà
  • Smart TV