A25 HOTEL - 46 CHÂU LONG
A25 HOTEL - 46 CHÂU LONG
A25 HOTEL - 46 CHÂU LONG
A25 HOTEL - 46 CHÂU LONG
A25 HOTEL - 46 CHÂU LONG
A25 HOTEL - 46 CHÂU LONG
A25 HOTEL - 46 CHÂU LONG
A25 HOTEL - 46 CHÂU LONG
A25 HOTEL - 46 CHÂU LONG
A25 HOTEL - 46 CHÂU LONG
A25 HOTEL - 46 CHÂU LONG
A25 HOTEL - 46 CHÂU LONG
A25 HOTEL - 46 CHÂU LONG
A25 HOTEL - 46 CHÂU LONG

A25 HOTEL - 46 CHÂU LONG

4.9 (65 đánh giá)
46 Châu Long, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội

Mô tả khách sạn

*Ghi chú:
• Đơn giá trên chưa bao gồm 10% VAT. Chưa bao gồm ăn sáng. Wifi miễn phí.
• Giá thêm giờ:  60.000đ/01giờ. Riêng phòng căn hộ 80.000/01 giờ. Khách nghỉ thêm dưới 15 phút không tính thêm giờ.
• Phòng lưu trú
Xem thêm
A25 HOTEL - 46 CHÂU LONG
A25 HOTEL - 46 CHÂU LONG
A25 HOTEL - 46 CHÂU LONG
A25 HOTEL - 46 CHÂU LONG
A25 HOTEL - 46 CHÂU LONG
A25 HOTEL - 46 CHÂU LONG
A25 HOTEL - 46 CHÂU LONG
A25 HOTEL - 46 CHÂU LONG
A25 HOTEL - 46 CHÂU LONG
A25 HOTEL - 46 CHÂU LONG
A25 HOTEL - 46 CHÂU LONG
A25 HOTEL - 46 CHÂU LONG
A25 HOTEL - 46 CHÂU LONG
A25 HOTEL - 46 CHÂU LONG
A25 HOTEL - 46 CHÂU LONG

a25 hotel - 46 châu long

46 Châu Long, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội
4.9 (65 đánh giá)

THÔNG TIN

*Ghi chú:
• Đơn giá trên chưa bao gồm 10% VAT. Chưa bao gồm ăn sáng. Wifi miễn phí.
• Giá thêm giờ:  60.000đ/01giờ. Riêng phòng căn hộ 80.000/01 giờ. Khách nghỉ thêm dưới 15 phút không tính thêm giờ.
• Phòng lưu trú
Xem thêm