BẠCH MAI HOTEL
BẠCH MAI HOTEL
BẠCH MAI HOTEL
BẠCH MAI HOTEL
BẠCH MAI HOTEL
BẠCH MAI HOTEL
BẠCH MAI HOTEL
BẠCH MAI HOTEL
BẠCH MAI HOTEL
BẠCH MAI HOTEL
BẠCH MAI HOTEL
BẠCH MAI HOTEL
BẠCH MAI HOTEL

BẠCH MAI HOTEL

4.9 (92 đánh giá)
H13 Phan Huy Chú, Phường 2, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Mô tả khách sạn

Bach Mai Hotel là một khách sạn nằm trong khu vực an ninh, toạ lạc tại Phường 2.

Không chỉ sở hữu vị trí đắc địa, Bach Mai Hotel còn là một trong những khách sạn nằm cách Linh Sơn Cổ Tự chưa đầy 0,37 km và Lăng Cá Ông chưa đầy 0,39 km

BẠCH MAI HOTEL
BẠCH MAI HOTEL
BẠCH MAI HOTEL
BẠCH MAI HOTEL
BẠCH MAI HOTEL
BẠCH MAI HOTEL
BẠCH MAI HOTEL
BẠCH MAI HOTEL
BẠCH MAI HOTEL
BẠCH MAI HOTEL
BẠCH MAI HOTEL
BẠCH MAI HOTEL
BẠCH MAI HOTEL
BẠCH MAI HOTEL

bạch mai hotel

H13 Phan Huy Chú, Phường 2, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
4.9 (92 đánh giá)

THÔNG TIN

Bach Mai Hotel là một khách sạn nằm trong khu vực an ninh, toạ lạc tại Phường 2.

Không chỉ sở hữu vị trí đắc địa, Bach Mai Hotel còn là một trong những khách sạn nằm cách Linh Sơn Cổ Tự chưa đầy 0,37 km và Lăng Cá Ông chưa đầy 0,39 km