BẠCH MAI MOTEL

Chưa có đánh giá
Số 48, ngõ 139, Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội

bạch mai motel

Số 48, ngõ 139, Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội