BERYL PALACE HOTEL & SPA
BERYL PALACE HOTEL & SPA
BERYL PALACE HOTEL & SPA
BERYL PALACE HOTEL & SPA
BERYL PALACE HOTEL & SPA
BERYL PALACE HOTEL & SPA
BERYL PALACE HOTEL & SPA
BERYL PALACE HOTEL & SPA
BERYL PALACE HOTEL & SPA
BERYL PALACE HOTEL & SPA
BERYL PALACE HOTEL & SPA
BERYL PALACE HOTEL & SPA
BERYL PALACE HOTEL & SPA
BERYL PALACE HOTEL & SPA
BERYL PALACE HOTEL & SPA
BERYL PALACE HOTEL & SPA
BERYL PALACE HOTEL & SPA
BERYL PALACE HOTEL & SPA
BERYL PALACE HOTEL & SPA
BERYL PALACE HOTEL & SPA

BERYL PALACE HOTEL & SPA

4.8 (56 đánh giá)
173 Hàng Bông, str, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Vietnam

Tiện ích

  • Thang máy
  • Điều hoà
  • Cửa sổ thông thoáng
BERYL PALACE HOTEL & SPA
BERYL PALACE HOTEL & SPA
BERYL PALACE HOTEL & SPA
BERYL PALACE HOTEL & SPA
BERYL PALACE HOTEL & SPA
BERYL PALACE HOTEL & SPA
BERYL PALACE HOTEL & SPA
BERYL PALACE HOTEL & SPA
BERYL PALACE HOTEL & SPA
BERYL PALACE HOTEL & SPA
BERYL PALACE HOTEL & SPA
BERYL PALACE HOTEL & SPA
BERYL PALACE HOTEL & SPA
BERYL PALACE HOTEL & SPA
BERYL PALACE HOTEL & SPA
BERYL PALACE HOTEL & SPA
BERYL PALACE HOTEL & SPA
BERYL PALACE HOTEL & SPA
BERYL PALACE HOTEL & SPA
BERYL PALACE HOTEL & SPA
BERYL PALACE HOTEL & SPA

beryl palace hotel & spa

173 Hàng Bông, str, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Vietnam
4.8 (56 đánh giá)

TIỆN ÍCH

  • Thang máy
  • Điều hoà
  • Cửa sổ thông thoáng