BÌNH HƯNG HOTEL
BÌNH HƯNG HOTEL
BÌNH HƯNG HOTEL
BÌNH HƯNG HOTEL
BÌNH HƯNG HOTEL
BÌNH HƯNG HOTEL
BÌNH HƯNG HOTEL
BÌNH HƯNG HOTEL
BÌNH HƯNG HOTEL
BÌNH HƯNG HOTEL
BÌNH HƯNG HOTEL
BÌNH HƯNG HOTEL
BÌNH HƯNG HOTEL
BÌNH HƯNG HOTEL
BÌNH HƯNG HOTEL
BÌNH HƯNG HOTEL
BÌNH HƯNG HOTEL
BÌNH HƯNG HOTEL
BÌNH HƯNG HOTEL
BÌNH HƯNG HOTEL

BÌNH HƯNG HOTEL

4.9 (1195 đánh giá)
9A, 9B Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Tiện ích

  • Bồn tắm
  • Wi-Fi miễn phí
  • Két sắt
  • Ghế tình yêu
BÌNH HƯNG HOTEL
BÌNH HƯNG HOTEL
BÌNH HƯNG HOTEL
BÌNH HƯNG HOTEL
BÌNH HƯNG HOTEL
BÌNH HƯNG HOTEL
BÌNH HƯNG HOTEL
BÌNH HƯNG HOTEL
BÌNH HƯNG HOTEL
BÌNH HƯNG HOTEL
BÌNH HƯNG HOTEL
BÌNH HƯNG HOTEL
BÌNH HƯNG HOTEL
BÌNH HƯNG HOTEL
BÌNH HƯNG HOTEL
BÌNH HƯNG HOTEL
BÌNH HƯNG HOTEL
BÌNH HƯNG HOTEL
BÌNH HƯNG HOTEL
BÌNH HƯNG HOTEL
BÌNH HƯNG HOTEL

bình hưng hotel

9A, 9B Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
4.9 (1195 đánh giá)

TIỆN ÍCH

  • Bồn tắm
  • Wi-Fi miễn phí
  • Két sắt
  • Ghế tình yêu