BLUE ROSE HOTEL
BLUE ROSE HOTEL
BLUE ROSE HOTEL
BLUE ROSE HOTEL
BLUE ROSE HOTEL
BLUE ROSE HOTEL
BLUE ROSE HOTEL
BLUE ROSE HOTEL
BLUE ROSE HOTEL
BLUE ROSE HOTEL
BLUE ROSE HOTEL
BLUE ROSE HOTEL
BLUE ROSE HOTEL
BLUE ROSE HOTEL
BLUE ROSE HOTEL

BLUE ROSE HOTEL

3.3 (1 đánh giá)
159 Hoàng Thế Thiện, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Tiện ích

  • Bãi đỗ xe ô tô
  • Wi-Fi miễn phí
BLUE ROSE HOTEL
BLUE ROSE HOTEL
BLUE ROSE HOTEL
BLUE ROSE HOTEL
BLUE ROSE HOTEL
BLUE ROSE HOTEL
BLUE ROSE HOTEL
BLUE ROSE HOTEL
BLUE ROSE HOTEL
BLUE ROSE HOTEL
BLUE ROSE HOTEL
BLUE ROSE HOTEL
BLUE ROSE HOTEL
BLUE ROSE HOTEL
BLUE ROSE HOTEL
BLUE ROSE HOTEL

blue rose hotel

159 Hoàng Thế Thiện, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
3.3 (1 đánh giá)

TIỆN ÍCH

  • Bãi đỗ xe ô tô
  • Wi-Fi miễn phí