BUSAN HOTEL
BUSAN HOTEL
BUSAN HOTEL
BUSAN HOTEL
BUSAN HOTEL
BUSAN HOTEL
BUSAN HOTEL
BUSAN HOTEL
BUSAN HOTEL
BUSAN HOTEL
BUSAN HOTEL
BUSAN HOTEL
BUSAN HOTEL
BUSAN HOTEL
BUSAN HOTEL

BUSAN HOTEL

4.5 (21 đánh giá)
210 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam

Mô tả khách sạn

Đối với khách nghỉ ngày đêm

+Check in sớm :

5h30-9h: thêm 30%/đêm 

9h-13h: thêm 20%/đêm

+Check out muộn:

12h-15h: thêm 20%/đêm

15h-19h: thêm 50%/đêm

Sau 19h: thêm 100%

 

 

BUSAN HOTEL
BUSAN HOTEL
BUSAN HOTEL
BUSAN HOTEL
BUSAN HOTEL
BUSAN HOTEL
BUSAN HOTEL
BUSAN HOTEL
BUSAN HOTEL
BUSAN HOTEL
BUSAN HOTEL
BUSAN HOTEL
BUSAN HOTEL
BUSAN HOTEL
BUSAN HOTEL
BUSAN HOTEL

busan hotel

210 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam
4.5 (21 đánh giá)

THÔNG TIN

Đối với khách nghỉ ngày đêm

+Check in sớm :

5h30-9h: thêm 30%/đêm 

9h-13h: thêm 20%/đêm

+Check out muộn:

12h-15h: thêm 20%/đêm

15h-19h: thêm 50%/đêm

Sau 19h: thêm 100%