CACTUSLAND BOUTIQUE HOTEL
CACTUSLAND BOUTIQUE HOTEL
CACTUSLAND BOUTIQUE HOTEL
CACTUSLAND BOUTIQUE HOTEL
CACTUSLAND BOUTIQUE HOTEL
CACTUSLAND BOUTIQUE HOTEL
CACTUSLAND BOUTIQUE HOTEL
CACTUSLAND BOUTIQUE HOTEL

CACTUSLAND BOUTIQUE HOTEL

4.8 (570 đánh giá)
28 Rạch Bùng Binh, Phường 10, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam

Tiện ích

  • Wi-Fi miễn phí
  • Nước lọc
  • Cửa sổ thông thoáng
  • Dịch vụ phát trực tuyến như Netflix
CACTUSLAND BOUTIQUE HOTEL
CACTUSLAND BOUTIQUE HOTEL
CACTUSLAND BOUTIQUE HOTEL
CACTUSLAND BOUTIQUE HOTEL
CACTUSLAND BOUTIQUE HOTEL
CACTUSLAND BOUTIQUE HOTEL
CACTUSLAND BOUTIQUE HOTEL
CACTUSLAND BOUTIQUE HOTEL
CACTUSLAND BOUTIQUE HOTEL

cactusland boutique hotel

28 Rạch Bùng Binh, Phường 10, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam
4.8 (570 đánh giá)

TIỆN ÍCH

  • Wi-Fi miễn phí
  • Nước lọc
  • Cửa sổ thông thoáng
  • Dịch vụ phát trực tuyến như Netflix