CAMELLIA GUEST HOUSE
CAMELLIA GUEST HOUSE
CAMELLIA GUEST HOUSE
CAMELLIA GUEST HOUSE
CAMELLIA GUEST HOUSE
CAMELLIA GUEST HOUSE
CAMELLIA GUEST HOUSE

CAMELLIA GUEST HOUSE

Chưa có đánh giá
Số 03 Phố Phan xi Făng Sa Pa - huyện Sa Pa - tỉnh Lào Cai

Mô tả khách sạn

hotline:0975612455 ( Chị Dung )

CAMELLIA GUEST HOUSE
CAMELLIA GUEST HOUSE
CAMELLIA GUEST HOUSE
CAMELLIA GUEST HOUSE
CAMELLIA GUEST HOUSE
CAMELLIA GUEST HOUSE
CAMELLIA GUEST HOUSE
CAMELLIA GUEST HOUSE

camellia guest house

Số 03 Phố Phan xi Făng Sa Pa - huyện Sa Pa - tỉnh Lào Cai

THÔNG TIN

hotline:0975612455 ( Chị Dung )