CHERRY HOMESTAY
CHERRY HOMESTAY
CHERRY HOMESTAY
CHERRY HOMESTAY
CHERRY HOMESTAY
CHERRY HOMESTAY
CHERRY HOMESTAY
CHERRY HOMESTAY
CHERRY HOMESTAY
CHERRY HOMESTAY
CHERRY HOMESTAY
CHERRY HOMESTAY

CHERRY HOMESTAY

5.0 (513 đánh giá)
9 Đường số 10, P. Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô tả khách sạn

1. Thực hiện 5k
2. Đã tiêm 2 mũi vacxin có thẻ xanh 
3. Khai báo QR trên PC covid 

CHERRY HOMESTAY
CHERRY HOMESTAY
CHERRY HOMESTAY
CHERRY HOMESTAY
CHERRY HOMESTAY
CHERRY HOMESTAY
CHERRY HOMESTAY
CHERRY HOMESTAY
CHERRY HOMESTAY
CHERRY HOMESTAY
CHERRY HOMESTAY
CHERRY HOMESTAY
CHERRY HOMESTAY

cherry homestay

9 Đường số 10, P. Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
5.0 (513 đánh giá)

THÔNG TIN

1. Thực hiện 5k
2. Đã tiêm 2 mũi vacxin có thẻ xanh 
3. Khai báo QR trên PC covid