CHIO HOTEL - NỘI BÀI
CHIO HOTEL - NỘI BÀI
CHIO HOTEL - NỘI BÀI
CHIO HOTEL - NỘI BÀI
CHIO HOTEL - NỘI BÀI
CHIO HOTEL - NỘI BÀI
CHIO HOTEL - NỘI BÀI
CHIO HOTEL - NỘI BÀI
CHIO HOTEL - NỘI BÀI
CHIO HOTEL - NỘI BÀI
CHIO HOTEL - NỘI BÀI
CHIO HOTEL - NỘI BÀI
CHIO HOTEL - NỘI BÀI
CHIO HOTEL - NỘI BÀI
CHIO HOTEL - NỘI BÀI
CHIO HOTEL - NỘI BÀI
CHIO HOTEL - NỘI BÀI

CHIO HOTEL - NỘI BÀI

5.0 (1 đánh giá)
15 Cau Den(Nga Tu Cao Toc), Duong II - Noi Bai Airport, Soc Son, Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội 152275, Việt Nam

Tiện ích

  • Thang máy
  • Wi-Fi miễn phí
  • Lễ tân 24/24
CHIO HOTEL - NỘI BÀI
CHIO HOTEL - NỘI BÀI
CHIO HOTEL - NỘI BÀI
CHIO HOTEL - NỘI BÀI
CHIO HOTEL - NỘI BÀI
CHIO HOTEL - NỘI BÀI
CHIO HOTEL - NỘI BÀI
CHIO HOTEL - NỘI BÀI
CHIO HOTEL - NỘI BÀI
CHIO HOTEL - NỘI BÀI
CHIO HOTEL - NỘI BÀI
CHIO HOTEL - NỘI BÀI
CHIO HOTEL - NỘI BÀI
CHIO HOTEL - NỘI BÀI
CHIO HOTEL - NỘI BÀI
CHIO HOTEL - NỘI BÀI
CHIO HOTEL - NỘI BÀI
CHIO HOTEL - NỘI BÀI

chio hotel - nội bài

15 Cau Den(Nga Tu Cao Toc), Duong II - Noi Bai Airport, Soc Son, Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội 152275, Việt Nam
5.0 (1 đánh giá)

TIỆN ÍCH

  • Thang máy
  • Wi-Fi miễn phí
  • Lễ tân 24/24