DE LUNA HOUSE
DE LUNA HOUSE
DE LUNA HOUSE
DE LUNA HOUSE
DE LUNA HOUSE
DE LUNA HOUSE
DE LUNA HOUSE
DE LUNA HOUSE
DE LUNA HOUSE
DE LUNA HOUSE
DE LUNA HOUSE
DE LUNA HOUSE
DE LUNA HOUSE
DE LUNA HOUSE
DE LUNA HOUSE
DE LUNA HOUSE
DE LUNA HOUSE
DE LUNA HOUSE
DE LUNA HOUSE

DE LUNA HOUSE

4.9 (120 đánh giá)
202/53 Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Mô tả khách sạn

Yêu cầu đối với khách ngoại tỉnh:

  • Có “thẻ xanh Coivid-19” và giấy chứng nhận tiêm chủng còn hiệu lực hoặc có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 thời gian không quá 12 tháng.
  • Có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP trong vòng 72 giờ trước khi đến
Xem thêm
DE LUNA HOUSE
DE LUNA HOUSE
DE LUNA HOUSE
DE LUNA HOUSE
DE LUNA HOUSE
DE LUNA HOUSE
DE LUNA HOUSE
DE LUNA HOUSE
DE LUNA HOUSE
DE LUNA HOUSE
DE LUNA HOUSE
DE LUNA HOUSE
DE LUNA HOUSE
DE LUNA HOUSE
DE LUNA HOUSE
DE LUNA HOUSE
DE LUNA HOUSE
DE LUNA HOUSE
DE LUNA HOUSE
DE LUNA HOUSE

de luna house

202/53 Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
4.9 (120 đánh giá)

THÔNG TIN

Yêu cầu đối với khách ngoại tỉnh:

  • Có “thẻ xanh Coivid-19” và giấy chứng nhận tiêm chủng còn hiệu lực hoặc có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 thời gian không quá 12 tháng.
  • Có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP trong vòng 72 giờ trước khi đến
Xem thêm