MAY PLAZA HOTEL - THÁI NGUYÊN

Chưa có đánh giá
11, P Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

may plaza hotel - thái nguyên

11, P Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam