EDEN HOTEL BÌNH THẠNH
EDEN HOTEL BÌNH THẠNH
EDEN HOTEL BÌNH THẠNH
EDEN HOTEL BÌNH THẠNH
EDEN HOTEL BÌNH THẠNH
EDEN HOTEL BÌNH THẠNH
EDEN HOTEL BÌNH THẠNH
EDEN HOTEL BÌNH THẠNH
EDEN HOTEL BÌNH THẠNH
EDEN HOTEL BÌNH THẠNH
EDEN HOTEL BÌNH THẠNH
EDEN HOTEL BÌNH THẠNH
EDEN HOTEL BÌNH THẠNH
EDEN HOTEL BÌNH THẠNH
EDEN HOTEL BÌNH THẠNH
EDEN HOTEL BÌNH THẠNH

EDEN HOTEL BÌNH THẠNH

4.6 (70 đánh giá)
425 Lê Quang Định, Phường 5, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiện ích

  • Thang máy
  • Wi-Fi miễn phí
EDEN HOTEL BÌNH THẠNH
EDEN HOTEL BÌNH THẠNH
EDEN HOTEL BÌNH THẠNH
EDEN HOTEL BÌNH THẠNH
EDEN HOTEL BÌNH THẠNH
EDEN HOTEL BÌNH THẠNH
EDEN HOTEL BÌNH THẠNH
EDEN HOTEL BÌNH THẠNH
EDEN HOTEL BÌNH THẠNH
EDEN HOTEL BÌNH THẠNH
EDEN HOTEL BÌNH THẠNH
EDEN HOTEL BÌNH THẠNH
EDEN HOTEL BÌNH THẠNH
EDEN HOTEL BÌNH THẠNH
EDEN HOTEL BÌNH THẠNH
EDEN HOTEL BÌNH THẠNH
EDEN HOTEL BÌNH THẠNH

eden hotel bình thạnh

425 Lê Quang Định, Phường 5, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4.6 (70 đánh giá)

TIỆN ÍCH

  • Thang máy
  • Wi-Fi miễn phí