ELLIE APARTMENT - MASTERI THẢO ĐIỀN
ELLIE APARTMENT - MASTERI THẢO ĐIỀN
ELLIE APARTMENT - MASTERI THẢO ĐIỀN
ELLIE APARTMENT - MASTERI THẢO ĐIỀN
ELLIE APARTMENT - MASTERI THẢO ĐIỀN
ELLIE APARTMENT - MASTERI THẢO ĐIỀN
ELLIE APARTMENT - MASTERI THẢO ĐIỀN
ELLIE APARTMENT - MASTERI THẢO ĐIỀN
ELLIE APARTMENT - MASTERI THẢO ĐIỀN
ELLIE APARTMENT - MASTERI THẢO ĐIỀN
ELLIE APARTMENT - MASTERI THẢO ĐIỀN
ELLIE APARTMENT - MASTERI THẢO ĐIỀN
ELLIE APARTMENT - MASTERI THẢO ĐIỀN
ELLIE APARTMENT - MASTERI THẢO ĐIỀN
ELLIE APARTMENT - MASTERI THẢO ĐIỀN
ELLIE APARTMENT - MASTERI THẢO ĐIỀN
ELLIE APARTMENT - MASTERI THẢO ĐIỀN
ELLIE APARTMENT - MASTERI THẢO ĐIỀN
ELLIE APARTMENT - MASTERI THẢO ĐIỀN
ELLIE APARTMENT - MASTERI THẢO ĐIỀN

ELLIE APARTMENT - MASTERI THẢO ĐIỀN

4.9 (76 đánh giá)
159 Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Tiện ích

  • Bể bơi

Mô tả khách sạn

Khách đến vui lòng liên hệ HOTLINE 0909 465 227

Ellie Hotel in Ho Chi Minh City provides accommodations, an outdoor swimming pool, a fitness center, a shared lounge, a garden and water sports facilities.

ELLIE APARTMENT - MASTERI THẢO ĐIỀN
ELLIE APARTMENT - MASTERI THẢO ĐIỀN
ELLIE APARTMENT - MASTERI THẢO ĐIỀN
ELLIE APARTMENT - MASTERI THẢO ĐIỀN
ELLIE APARTMENT - MASTERI THẢO ĐIỀN
ELLIE APARTMENT - MASTERI THẢO ĐIỀN
ELLIE APARTMENT - MASTERI THẢO ĐIỀN
ELLIE APARTMENT - MASTERI THẢO ĐIỀN
ELLIE APARTMENT - MASTERI THẢO ĐIỀN
ELLIE APARTMENT - MASTERI THẢO ĐIỀN
ELLIE APARTMENT - MASTERI THẢO ĐIỀN
ELLIE APARTMENT - MASTERI THẢO ĐIỀN
ELLIE APARTMENT - MASTERI THẢO ĐIỀN
ELLIE APARTMENT - MASTERI THẢO ĐIỀN
ELLIE APARTMENT - MASTERI THẢO ĐIỀN
ELLIE APARTMENT - MASTERI THẢO ĐIỀN
ELLIE APARTMENT - MASTERI THẢO ĐIỀN
ELLIE APARTMENT - MASTERI THẢO ĐIỀN
ELLIE APARTMENT - MASTERI THẢO ĐIỀN
ELLIE APARTMENT - MASTERI THẢO ĐIỀN
ELLIE APARTMENT - MASTERI THẢO ĐIỀN

ellie apartment - masteri thảo điền

159 Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
4.9 (76 đánh giá)

THÔNG TIN

Khách đến vui lòng liên hệ HOTLINE 0909 465 227

Ellie Hotel in Ho Chi Minh City provides accommodations, an outdoor swimming pool, a fitness center, a shared lounge, a garden and water sports facilities.


TIỆN ÍCH

  • Bể bơi