FUTURE HALONG HOTEL

Chưa có đánh giá
HG2-10, Hoàng Gia 2, Khu đô thị Vinhome Dragon Bay Halong, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

future halong hotel

HG2-10, Hoàng Gia 2, Khu đô thị Vinhome Dragon Bay Halong, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam