GEM VILLA 67
GEM VILLA 67
GEM VILLA 67
GEM VILLA 67
GEM VILLA 67
GEM VILLA 67
GEM VILLA 67
GEM VILLA 67
GEM VILLA 67
GEM VILLA 67
GEM VILLA 67
GEM VILLA 67
GEM VILLA 67
GEM VILLA 67
GEM VILLA 67
GEM VILLA 67
GEM VILLA 67
GEM VILLA 67
GEM VILLA 67
GEM VILLA 67

GEM VILLA 67

4.5 (165 đánh giá)
67 Đường số 47, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiện ích

  • Bể bơi

Mô tả khách sạn

SDT Khách Sạn: 0909 726292

GEM VILLA 67
GEM VILLA 67
GEM VILLA 67
GEM VILLA 67
GEM VILLA 67
GEM VILLA 67
GEM VILLA 67
GEM VILLA 67
GEM VILLA 67
GEM VILLA 67
GEM VILLA 67
GEM VILLA 67
GEM VILLA 67
GEM VILLA 67
GEM VILLA 67
GEM VILLA 67
GEM VILLA 67
GEM VILLA 67
GEM VILLA 67
GEM VILLA 67
GEM VILLA 67

gem villa 67

67 Đường số 47, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4.5 (165 đánh giá)

THÔNG TIN

SDT Khách Sạn: 0909 726292


TIỆN ÍCH

  • Bể bơi