GIA BẢO HOTEL - BẮC NINH
GIA BẢO HOTEL - BẮC NINH
GIA BẢO HOTEL - BẮC NINH
GIA BẢO HOTEL - BẮC NINH
GIA BẢO HOTEL - BẮC NINH
GIA BẢO HOTEL - BẮC NINH

GIA BẢO HOTEL - BẮC NINH

Chưa có đánh giá
R17,18,19,20 đường Lý Thánh Tông, Phường Đồng Nguyên, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Tiện ích

  • TV
  • Wi-Fi miễn phí
GIA BẢO HOTEL - BẮC NINH
GIA BẢO HOTEL - BẮC NINH
GIA BẢO HOTEL - BẮC NINH
GIA BẢO HOTEL - BẮC NINH
GIA BẢO HOTEL - BẮC NINH
GIA BẢO HOTEL - BẮC NINH
GIA BẢO HOTEL - BẮC NINH

gia bảo hotel - bắc ninh

R17,18,19,20 đường Lý Thánh Tông, Phường Đồng Nguyên, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

TIỆN ÍCH

  • TV
  • Wi-Fi miễn phí