GIA HUY HOTEL

Chưa có đánh giá
58 Trần Tất Văn, Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng, Vietnam

gia huy hotel

58 Trần Tất Văn, Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng, Vietnam