GIA VIÊN HOTEL
GIA VIÊN HOTEL
GIA VIÊN HOTEL
GIA VIÊN HOTEL
GIA VIÊN HOTEL
GIA VIÊN HOTEL
GIA VIÊN HOTEL
GIA VIÊN HOTEL
GIA VIÊN HOTEL
GIA VIÊN HOTEL
GIA VIÊN HOTEL
GIA VIÊN HOTEL
GIA VIÊN HOTEL
GIA VIÊN HOTEL
GIA VIÊN HOTEL
GIA VIÊN HOTEL
GIA VIÊN HOTEL

GIA VIÊN HOTEL

4.8 (26 đánh giá)
175/4-6 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

Tiện ích

  • Máy lạnh
GIA VIÊN HOTEL
GIA VIÊN HOTEL
GIA VIÊN HOTEL
GIA VIÊN HOTEL
GIA VIÊN HOTEL
GIA VIÊN HOTEL
GIA VIÊN HOTEL
GIA VIÊN HOTEL
GIA VIÊN HOTEL
GIA VIÊN HOTEL
GIA VIÊN HOTEL
GIA VIÊN HOTEL
GIA VIÊN HOTEL
GIA VIÊN HOTEL
GIA VIÊN HOTEL
GIA VIÊN HOTEL
GIA VIÊN HOTEL
GIA VIÊN HOTEL

gia viên hotel

175/4-6 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
4.8 (26 đánh giá)

TIỆN ÍCH

  • Máy lạnh