HÀ THỊNH PHÁT APARTMENT
HÀ THỊNH PHÁT APARTMENT
HÀ THỊNH PHÁT APARTMENT
HÀ THỊNH PHÁT APARTMENT
HÀ THỊNH PHÁT APARTMENT
HÀ THỊNH PHÁT APARTMENT
HÀ THỊNH PHÁT APARTMENT
HÀ THỊNH PHÁT APARTMENT
HÀ THỊNH PHÁT APARTMENT
HÀ THỊNH PHÁT APARTMENT
HÀ THỊNH PHÁT APARTMENT
HÀ THỊNH PHÁT APARTMENT
HÀ THỊNH PHÁT APARTMENT
HÀ THỊNH PHÁT APARTMENT
HÀ THỊNH PHÁT APARTMENT

HÀ THỊNH PHÁT APARTMENT

Chưa có đánh giá
So 24 lo 1 Khu 97, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng 04000, Vietnam

Tiện ích

  • Wi-Fi miễn phí
  • Điều hoà
  • Bếp
  • Bình nóng lạnh
HÀ THỊNH PHÁT APARTMENT
HÀ THỊNH PHÁT APARTMENT
HÀ THỊNH PHÁT APARTMENT
HÀ THỊNH PHÁT APARTMENT
HÀ THỊNH PHÁT APARTMENT
HÀ THỊNH PHÁT APARTMENT
HÀ THỊNH PHÁT APARTMENT
HÀ THỊNH PHÁT APARTMENT
HÀ THỊNH PHÁT APARTMENT
HÀ THỊNH PHÁT APARTMENT
HÀ THỊNH PHÁT APARTMENT
HÀ THỊNH PHÁT APARTMENT
HÀ THỊNH PHÁT APARTMENT
HÀ THỊNH PHÁT APARTMENT
HÀ THỊNH PHÁT APARTMENT
HÀ THỊNH PHÁT APARTMENT

hà thịnh phát apartment

So 24 lo 1 Khu 97, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng 04000, Vietnam

TIỆN ÍCH

  • Wi-Fi miễn phí
  • Điều hoà
  • Bếp
  • Bình nóng lạnh