HABANA HOTEL THÁI NGUYÊN

Chưa có đánh giá
318 Quang Trung, Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Vietnam

habana hotel thái nguyên

318 Quang Trung, Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Vietnam