HẢI YẾN 2
HẢI YẾN 2
HẢI YẾN 2
HẢI YẾN 2
HẢI YẾN 2
HẢI YẾN 2
HẢI YẾN 2
HẢI YẾN 2

HẢI YẾN 2

4.7 (176 đánh giá)
208 Đông Hưng Thuận 39, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô tả khách sạn

 

 
HẢI YẾN 2
HẢI YẾN 2
HẢI YẾN 2
HẢI YẾN 2
HẢI YẾN 2
HẢI YẾN 2
HẢI YẾN 2
HẢI YẾN 2
HẢI YẾN 2

hải yến 2

208 Đông Hưng Thuận 39, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam
4.7 (176 đánh giá)

THÔNG TIN