HALONG STAR HOTEL
HALONG STAR HOTEL
HALONG STAR HOTEL
HALONG STAR HOTEL
HALONG STAR HOTEL
HALONG STAR HOTEL
HALONG STAR HOTEL
HALONG STAR HOTEL
HALONG STAR HOTEL
HALONG STAR HOTEL

HALONG STAR HOTEL

5.0 (2 đánh giá)
6 Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Tiện ích

  • Wi-Fi miễn phí
  • Điều hoà
HALONG STAR HOTEL
HALONG STAR HOTEL
HALONG STAR HOTEL
HALONG STAR HOTEL
HALONG STAR HOTEL
HALONG STAR HOTEL
HALONG STAR HOTEL
HALONG STAR HOTEL
HALONG STAR HOTEL
HALONG STAR HOTEL
HALONG STAR HOTEL

halong star hotel

6 Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
5.0 (2 đánh giá)

TIỆN ÍCH

  • Wi-Fi miễn phí
  • Điều hoà