HANOI AIRPORT HOTEL - CONVENIENT & FRIENDLY
HANOI AIRPORT HOTEL - CONVENIENT & FRIENDLY
HANOI AIRPORT HOTEL - CONVENIENT & FRIENDLY
HANOI AIRPORT HOTEL - CONVENIENT & FRIENDLY
HANOI AIRPORT HOTEL - CONVENIENT & FRIENDLY
HANOI AIRPORT HOTEL - CONVENIENT & FRIENDLY
HANOI AIRPORT HOTEL - CONVENIENT & FRIENDLY
HANOI AIRPORT HOTEL - CONVENIENT & FRIENDLY
HANOI AIRPORT HOTEL - CONVENIENT & FRIENDLY
HANOI AIRPORT HOTEL - CONVENIENT & FRIENDLY

HANOI AIRPORT HOTEL - CONVENIENT & FRIENDLY

5.0 (7 đánh giá)
8 Võ Nguyên Giáp, Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội 109999, Vietnam

Tiện ích

  • Thang máy
  • Wi-Fi miễn phí
  • Điều hoà

Mô tả khách sạn

Welcome to Hanoi Airport Hotel - Convenient & Friendly

Our Location: Located just 1km from Noi Bai International Hanoi Airport Hotel - Convenient & Friendly offer you one of the most convenient places to stay in Hanoi. We

Xem thêm
HANOI AIRPORT HOTEL - CONVENIENT & FRIENDLY
HANOI AIRPORT HOTEL - CONVENIENT & FRIENDLY
HANOI AIRPORT HOTEL - CONVENIENT & FRIENDLY
HANOI AIRPORT HOTEL - CONVENIENT & FRIENDLY
HANOI AIRPORT HOTEL - CONVENIENT & FRIENDLY
HANOI AIRPORT HOTEL - CONVENIENT & FRIENDLY
HANOI AIRPORT HOTEL - CONVENIENT & FRIENDLY
HANOI AIRPORT HOTEL - CONVENIENT & FRIENDLY
HANOI AIRPORT HOTEL - CONVENIENT & FRIENDLY
HANOI AIRPORT HOTEL - CONVENIENT & FRIENDLY
HANOI AIRPORT HOTEL - CONVENIENT & FRIENDLY

hanoi airport hotel - convenient & friendly

8 Võ Nguyên Giáp, Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội 109999, Vietnam
5.0 (7 đánh giá)

THÔNG TIN

Welcome to Hanoi Airport Hotel - Convenient & Friendly

Our Location: Located just 1km from Noi Bai International Hanoi Airport Hotel - Convenient & Friendly offer you one of the most convenient places to stay in Hanoi. We

Xem thêm

TIỆN ÍCH

  • Thang máy
  • Wi-Fi miễn phí
  • Điều hoà