HANOI CARINA HOTEL
HANOI CARINA HOTEL
HANOI CARINA HOTEL

HANOI CARINA HOTEL

Chưa có đánh giá
16A Ngõ Trung Yên, phố Đinh Liệt, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
HANOI CARINA HOTEL
HANOI CARINA HOTEL
HANOI CARINA HOTEL
HANOI CARINA HOTEL

hanoi carina hotel

16A Ngõ Trung Yên, phố Đinh Liệt, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam