HOÀNG GIA HOTEL - HÀ ĐÔNG
HOÀNG GIA HOTEL - HÀ ĐÔNG
HOÀNG GIA HOTEL - HÀ ĐÔNG
HOÀNG GIA HOTEL - HÀ ĐÔNG
HOÀNG GIA HOTEL - HÀ ĐÔNG
HOÀNG GIA HOTEL - HÀ ĐÔNG
HOÀNG GIA HOTEL - HÀ ĐÔNG
HOÀNG GIA HOTEL - HÀ ĐÔNG
HOÀNG GIA HOTEL - HÀ ĐÔNG
HOÀNG GIA HOTEL - HÀ ĐÔNG
HOÀNG GIA HOTEL - HÀ ĐÔNG
HOÀNG GIA HOTEL - HÀ ĐÔNG

HOÀNG GIA HOTEL - HÀ ĐÔNG

4.9 (319 đánh giá)
Đằng sau, CT3 Xa la, P. Phúc La, Hà Đông, Hà Nội, Vietnam

Mô tả khách sạn

Liên hệ nhận phòng: 0388268396

HOÀNG GIA HOTEL - HÀ ĐÔNG
HOÀNG GIA HOTEL - HÀ ĐÔNG
HOÀNG GIA HOTEL - HÀ ĐÔNG
HOÀNG GIA HOTEL - HÀ ĐÔNG
HOÀNG GIA HOTEL - HÀ ĐÔNG
HOÀNG GIA HOTEL - HÀ ĐÔNG
HOÀNG GIA HOTEL - HÀ ĐÔNG
HOÀNG GIA HOTEL - HÀ ĐÔNG
HOÀNG GIA HOTEL - HÀ ĐÔNG
HOÀNG GIA HOTEL - HÀ ĐÔNG
HOÀNG GIA HOTEL - HÀ ĐÔNG
HOÀNG GIA HOTEL - HÀ ĐÔNG
HOÀNG GIA HOTEL - HÀ ĐÔNG

hoàng gia hotel - hà đông

Đằng sau, CT3 Xa la, P. Phúc La, Hà Đông, Hà Nội, Vietnam
4.9 (319 đánh giá)

THÔNG TIN

Liên hệ nhận phòng: 0388268396