HOÀNG GIA HOTEL MINI 1 - HẢI DƯƠNG
HOÀNG GIA HOTEL MINI 1 - HẢI DƯƠNG
HOÀNG GIA HOTEL MINI 1 - HẢI DƯƠNG
HOÀNG GIA HOTEL MINI 1 - HẢI DƯƠNG
HOÀNG GIA HOTEL MINI 1 - HẢI DƯƠNG
HOÀNG GIA HOTEL MINI 1 - HẢI DƯƠNG
HOÀNG GIA HOTEL MINI 1 - HẢI DƯƠNG
HOÀNG GIA HOTEL MINI 1 - HẢI DƯƠNG
HOÀNG GIA HOTEL MINI 1 - HẢI DƯƠNG
HOÀNG GIA HOTEL MINI 1 - HẢI DƯƠNG
HOÀNG GIA HOTEL MINI 1 - HẢI DƯƠNG

HOÀNG GIA HOTEL MINI 1 - HẢI DƯƠNG

3.4 (4 đánh giá)
90 Lê Nghĩa, Tứ Minh, Tp. Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Tiện ích

  • Wi-Fi miễn phí
HOÀNG GIA HOTEL MINI 1 - HẢI DƯƠNG
HOÀNG GIA HOTEL MINI 1 - HẢI DƯƠNG
HOÀNG GIA HOTEL MINI 1 - HẢI DƯƠNG
HOÀNG GIA HOTEL MINI 1 - HẢI DƯƠNG
HOÀNG GIA HOTEL MINI 1 - HẢI DƯƠNG
HOÀNG GIA HOTEL MINI 1 - HẢI DƯƠNG
HOÀNG GIA HOTEL MINI 1 - HẢI DƯƠNG
HOÀNG GIA HOTEL MINI 1 - HẢI DƯƠNG
HOÀNG GIA HOTEL MINI 1 - HẢI DƯƠNG
HOÀNG GIA HOTEL MINI 1 - HẢI DƯƠNG
HOÀNG GIA HOTEL MINI 1 - HẢI DƯƠNG
HOÀNG GIA HOTEL MINI 1 - HẢI DƯƠNG

hoàng gia hotel mini 1 - hải dương

90 Lê Nghĩa, Tứ Minh, Tp. Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
3.4 (4 đánh giá)

TIỆN ÍCH

  • Wi-Fi miễn phí