HOÀNG GIA HOTEL MINI 3 - HẢI DƯƠNG
HOÀNG GIA HOTEL MINI 3 - HẢI DƯƠNG
HOÀNG GIA HOTEL MINI 3 - HẢI DƯƠNG
HOÀNG GIA HOTEL MINI 3 - HẢI DƯƠNG
HOÀNG GIA HOTEL MINI 3 - HẢI DƯƠNG
HOÀNG GIA HOTEL MINI 3 - HẢI DƯƠNG

HOÀNG GIA HOTEL MINI 3 - HẢI DƯƠNG

4.3 (4 đánh giá)
29 An Định, P. Nhị Châu, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Tiện ích

  • Wi-Fi miễn phí
HOÀNG GIA HOTEL MINI 3 - HẢI DƯƠNG
HOÀNG GIA HOTEL MINI 3 - HẢI DƯƠNG
HOÀNG GIA HOTEL MINI 3 - HẢI DƯƠNG
HOÀNG GIA HOTEL MINI 3 - HẢI DƯƠNG
HOÀNG GIA HOTEL MINI 3 - HẢI DƯƠNG
HOÀNG GIA HOTEL MINI 3 - HẢI DƯƠNG
HOÀNG GIA HOTEL MINI 3 - HẢI DƯƠNG

hoàng gia hotel mini 3 - hải dương

29 An Định, P. Nhị Châu, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
4.3 (4 đánh giá)

TIỆN ÍCH

  • Wi-Fi miễn phí