HOÀNG GIA HOTEL - TÂY HỒ
HOÀNG GIA HOTEL - TÂY HỒ
HOÀNG GIA HOTEL - TÂY HỒ
HOÀNG GIA HOTEL - TÂY HỒ
HOÀNG GIA HOTEL - TÂY HỒ
HOÀNG GIA HOTEL - TÂY HỒ
HOÀNG GIA HOTEL - TÂY HỒ
HOÀNG GIA HOTEL - TÂY HỒ

HOÀNG GIA HOTEL - TÂY HỒ

4.8 (255 đánh giá)
122 Đường Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Vietnam

Tiện ích

  • Thang máy
  • Tủ lạnh
  • Tủ lạnh
HOÀNG GIA HOTEL - TÂY HỒ
HOÀNG GIA HOTEL - TÂY HỒ
HOÀNG GIA HOTEL - TÂY HỒ
HOÀNG GIA HOTEL - TÂY HỒ
HOÀNG GIA HOTEL - TÂY HỒ
HOÀNG GIA HOTEL - TÂY HỒ
HOÀNG GIA HOTEL - TÂY HỒ
HOÀNG GIA HOTEL - TÂY HỒ
HOÀNG GIA HOTEL - TÂY HỒ

hoàng gia hotel - tây hồ

122 Đường Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Vietnam
4.8 (255 đánh giá)

TIỆN ÍCH

  • Thang máy
  • Tủ lạnh
  • Tủ lạnh