HOÀNG KIM MOTEL - HÀ GIANG
HOÀNG KIM MOTEL - HÀ GIANG
HOÀNG KIM MOTEL - HÀ GIANG
HOÀNG KIM MOTEL - HÀ GIANG

HOÀNG KIM MOTEL - HÀ GIANG

Chưa có đánh giá
Tại Nhà riêng Bà Nguyễn Thị Hà, thôn Châng, xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Tiện ích

  • TV
  • Wi-Fi miễn phí
HOÀNG KIM MOTEL - HÀ GIANG
HOÀNG KIM MOTEL - HÀ GIANG
HOÀNG KIM MOTEL - HÀ GIANG
HOÀNG KIM MOTEL - HÀ GIANG
HOÀNG KIM MOTEL - HÀ GIANG

hoàng kim motel - hà giang

Tại Nhà riêng Bà Nguyễn Thị Hà, thôn Châng, xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

TIỆN ÍCH

  • TV
  • Wi-Fi miễn phí