HOÀNG MINH HOTEL

Chưa có đánh giá
87 Bạch Đằng, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietnam

hoàng minh hotel

87 Bạch Đằng, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietnam