HOÀNG YẾN HOTEL THÁI NGUYÊN

Chưa có đánh giá
12a Ngõ 105 - Lương Ngọc Quyến, Hàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

hoàng yến hotel thái nguyên

12a Ngõ 105 - Lương Ngọc Quyến, Hàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam