HOLIDAY HOTEL HẠ LONG

Chưa có đánh giá
81 Vườn Đào, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

holiday hotel hạ long

81 Vườn Đào, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam