HỒNG ANH HOTEL 1
HỒNG ANH HOTEL 1
HỒNG ANH HOTEL 1
HỒNG ANH HOTEL 1
HỒNG ANH HOTEL 1
HỒNG ANH HOTEL 1
HỒNG ANH HOTEL 1
HỒNG ANH HOTEL 1
HỒNG ANH HOTEL 1
HỒNG ANH HOTEL 1
HỒNG ANH HOTEL 1
HỒNG ANH HOTEL 1

HỒNG ANH HOTEL 1

4.3 (8 đánh giá)
87 Trần Thái Tông (hoặc ngõ 70 Trần Công Giai), Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Mô tả khách sạn

Giờ check in - check out:
- Qua đêm: từ 22h - trước 12h

- Ngày đêm: từ 12h - trước 12h

HỒNG ANH HOTEL 1
HỒNG ANH HOTEL 1
HỒNG ANH HOTEL 1
HỒNG ANH HOTEL 1
HỒNG ANH HOTEL 1
HỒNG ANH HOTEL 1
HỒNG ANH HOTEL 1
HỒNG ANH HOTEL 1
HỒNG ANH HOTEL 1
HỒNG ANH HOTEL 1
HỒNG ANH HOTEL 1
HỒNG ANH HOTEL 1
HỒNG ANH HOTEL 1

hồng anh hotel 1

87 Trần Thái Tông (hoặc ngõ 70 Trần Công Giai), Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
4.3 (8 đánh giá)

THÔNG TIN

Giờ check in - check out:
- Qua đêm: từ 22h - trước 12h

- Ngày đêm: từ 12h - trước 12h