HOTTEL 1 @ VĂN MIẾU
HOTTEL 1 @ VĂN MIẾU
HOTTEL 1 @ VĂN MIẾU
HOTTEL 1 @ VĂN MIẾU
HOTTEL 1 @ VĂN MIẾU
HOTTEL 1 @ VĂN MIẾU
HOTTEL 1 @ VĂN MIẾU
HOTTEL 1 @ VĂN MIẾU
HOTTEL 1 @ VĂN MIẾU
HOTTEL 1 @ VĂN MIẾU
HOTTEL 1 @ VĂN MIẾU
HOTTEL 1 @ VĂN MIẾU
HOTTEL 1 @ VĂN MIẾU
HOTTEL 1 @ VĂN MIẾU
HOTTEL 1 @ VĂN MIẾU
HOTTEL 1 @ VĂN MIẾU

HOTTEL 1 @ VĂN MIẾU

4.8 (391 đánh giá)
63 Ngô Sĩ Liên, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Tiện ích

  • Wi-Fi miễn phí
  • Điều hoà

Mô tả khách sạn

* SĐT LIÊN HỆ : 0968639913

1. Vui lòng vui chơi nhỏ tiếng để tránh ảnh hưởng các tầng khác, đặc biệt sau 10pm. 

2. Không sử dụng các chất kích thích trái với quy định của Pháp luật.

3. Không tự ý di chuyển đồ đạc của căn hộ. Nếu có, vui lòng trả lại vị trí cũ trước khi

Xem thêm
HOTTEL 1 @ VĂN MIẾU
HOTTEL 1 @ VĂN MIẾU
HOTTEL 1 @ VĂN MIẾU
HOTTEL 1 @ VĂN MIẾU
HOTTEL 1 @ VĂN MIẾU
HOTTEL 1 @ VĂN MIẾU
HOTTEL 1 @ VĂN MIẾU
HOTTEL 1 @ VĂN MIẾU
HOTTEL 1 @ VĂN MIẾU
HOTTEL 1 @ VĂN MIẾU
HOTTEL 1 @ VĂN MIẾU
HOTTEL 1 @ VĂN MIẾU
HOTTEL 1 @ VĂN MIẾU
HOTTEL 1 @ VĂN MIẾU
HOTTEL 1 @ VĂN MIẾU
HOTTEL 1 @ VĂN MIẾU
HOTTEL 1 @ VĂN MIẾU

hottel 1 @ văn miếu

63 Ngô Sĩ Liên, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
4.8 (391 đánh giá)

THÔNG TIN

* SĐT LIÊN HỆ : 0968639913

1. Vui lòng vui chơi nhỏ tiếng để tránh ảnh hưởng các tầng khác, đặc biệt sau 10pm. 

2. Không sử dụng các chất kích thích trái với quy định của Pháp luật.

3. Không tự ý di chuyển đồ đạc của căn hộ. Nếu có, vui lòng trả lại vị trí cũ trước khi

Xem thêm

TIỆN ÍCH

  • Wi-Fi miễn phí
  • Điều hoà