HUY HOMESTAY
HUY HOMESTAY
HUY HOMESTAY
HUY HOMESTAY
HUY HOMESTAY
HUY HOMESTAY
HUY HOMESTAY
HUY HOMESTAY
HUY HOMESTAY
HUY HOMESTAY
HUY HOMESTAY
HUY HOMESTAY
HUY HOMESTAY
HUY HOMESTAY
HUY HOMESTAY
HUY HOMESTAY
HUY HOMESTAY
HUY HOMESTAY

HUY HOMESTAY

4.7 (39 đánh giá)
41 Ngõ Tức Mặc, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Tiện ích

  • Wi-Fi miễn phí
  • Điều hoà
  • Đồ dùng làm bếp
  • Đồ dùng làm bếp

Mô tả khách sạn

Hotline: 

Anh Hoan: 0886087576

Chị Nguyệt: 0915276666

0904038083

HUY HOMESTAY
HUY HOMESTAY
HUY HOMESTAY
HUY HOMESTAY
HUY HOMESTAY
HUY HOMESTAY
HUY HOMESTAY
HUY HOMESTAY
HUY HOMESTAY
HUY HOMESTAY
HUY HOMESTAY
HUY HOMESTAY
HUY HOMESTAY
HUY HOMESTAY
HUY HOMESTAY
HUY HOMESTAY
HUY HOMESTAY
HUY HOMESTAY
HUY HOMESTAY

huy homestay

41 Ngõ Tức Mặc, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
4.7 (39 đánh giá)

THÔNG TIN

Hotline: 

Anh Hoan: 0886087576

Chị Nguyệt: 0915276666

0904038083


TIỆN ÍCH

  • Wi-Fi miễn phí
  • Điều hoà
  • Đồ dùng làm bếp
  • Đồ dùng làm bếp