K-BOSS HOTEL BẮC NINH
K-BOSS HOTEL BẮC NINH
K-BOSS HOTEL BẮC NINH
K-BOSS HOTEL BẮC NINH
K-BOSS HOTEL BẮC NINH
K-BOSS HOTEL BẮC NINH
K-BOSS HOTEL BẮC NINH
K-BOSS HOTEL BẮC NINH
K-BOSS HOTEL BẮC NINH
K-BOSS HOTEL BẮC NINH
K-BOSS HOTEL BẮC NINH
K-BOSS HOTEL BẮC NINH
K-BOSS HOTEL BẮC NINH
K-BOSS HOTEL BẮC NINH

K-BOSS HOTEL BẮC NINH

4.7 (3 đánh giá)
164 Hai Bà Trưng, Đại Phúc, Bắc Ninh, Vietnam

Tiện ích

  • Wi-Fi miễn phí
  • Điều hoà
K-BOSS HOTEL BẮC NINH
K-BOSS HOTEL BẮC NINH
K-BOSS HOTEL BẮC NINH
K-BOSS HOTEL BẮC NINH
K-BOSS HOTEL BẮC NINH
K-BOSS HOTEL BẮC NINH
K-BOSS HOTEL BẮC NINH
K-BOSS HOTEL BẮC NINH
K-BOSS HOTEL BẮC NINH
K-BOSS HOTEL BẮC NINH
K-BOSS HOTEL BẮC NINH
K-BOSS HOTEL BẮC NINH
K-BOSS HOTEL BẮC NINH
K-BOSS HOTEL BẮC NINH
K-BOSS HOTEL BẮC NINH

k-boss hotel bắc ninh

164 Hai Bà Trưng, Đại Phúc, Bắc Ninh, Vietnam
4.7 (3 đánh giá)

TIỆN ÍCH

  • Wi-Fi miễn phí
  • Điều hoà