KIM OANH MOTEL
KIM OANH MOTEL
KIM OANH MOTEL
KIM OANH MOTEL
KIM OANH MOTEL
KIM OANH MOTEL
KIM OANH MOTEL
KIM OANH MOTEL
KIM OANH MOTEL
KIM OANH MOTEL
KIM OANH MOTEL
KIM OANH MOTEL
KIM OANH MOTEL
KIM OANH MOTEL

KIM OANH MOTEL

Chưa có đánh giá
43 La Văn Cầu, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Mô tả khách sạn

Motel Kim Oanh là khách sạn có sân hiên nằm tại thành phố Vũng Tàu, cách biển 100m, Mũi Nghinh Phong 1.5 km, Tượng Chúa Ki-tô Vua 2 km, Bạch Dinh 2.5km và Hải đăng Vũng Tàu 3.5km.

Tất cả phòng nghỉ

Xem thêm
KIM OANH MOTEL
KIM OANH MOTEL
KIM OANH MOTEL
KIM OANH MOTEL
KIM OANH MOTEL
KIM OANH MOTEL
KIM OANH MOTEL
KIM OANH MOTEL
KIM OANH MOTEL
KIM OANH MOTEL
KIM OANH MOTEL
KIM OANH MOTEL
KIM OANH MOTEL
KIM OANH MOTEL
KIM OANH MOTEL

kim oanh motel

43 La Văn Cầu, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

THÔNG TIN

Motel Kim Oanh là khách sạn có sân hiên nằm tại thành phố Vũng Tàu, cách biển 100m, Mũi Nghinh Phong 1.5 km, Tượng Chúa Ki-tô Vua 2 km, Bạch Dinh 2.5km và Hải đăng Vũng Tàu 3.5km.

Tất cả phòng nghỉ

Xem thêm