KS CÁCH LY - WHITE STONE HOTEL
KS CÁCH LY - WHITE STONE HOTEL
KS CÁCH LY - WHITE STONE HOTEL
KS CÁCH LY - WHITE STONE HOTEL
KS CÁCH LY - WHITE STONE HOTEL
KS CÁCH LY - WHITE STONE HOTEL
KS CÁCH LY - WHITE STONE HOTEL
KS CÁCH LY - WHITE STONE HOTEL
KS CÁCH LY - WHITE STONE HOTEL
KS CÁCH LY - WHITE STONE HOTEL
KS CÁCH LY - WHITE STONE HOTEL
KS CÁCH LY - WHITE STONE HOTEL
KS CÁCH LY - WHITE STONE HOTEL
KS CÁCH LY - WHITE STONE HOTEL
KS CÁCH LY - WHITE STONE HOTEL
KS CÁCH LY - WHITE STONE HOTEL
KS CÁCH LY - WHITE STONE HOTEL
KS CÁCH LY - WHITE STONE HOTEL
KS CÁCH LY - WHITE STONE HOTEL
KS CÁCH LY - WHITE STONE HOTEL

KS CÁCH LY - WHITE STONE HOTEL

Chưa có đánh giá
41 Trần Trọng Cung, Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô tả khách sạn

Dịch vụ bao gồm:

  • Bao gồm 3 bữa ăn:sáng, trưa và tối theo suất hàng ngày, phục vụ tại phòng.
  • Mạng Wifi tốc độ cao 24/24 cho tất cả các khu vực và phòng ở trong Khách sạn.
  • Miễn phí nước suối, mỗi ngày 1 chai 1,5l.
  • Miễn phí trà, cà phê trong
Xem thêm
KS CÁCH LY - WHITE STONE HOTEL
KS CÁCH LY - WHITE STONE HOTEL
KS CÁCH LY - WHITE STONE HOTEL
KS CÁCH LY - WHITE STONE HOTEL
KS CÁCH LY - WHITE STONE HOTEL
KS CÁCH LY - WHITE STONE HOTEL
KS CÁCH LY - WHITE STONE HOTEL
KS CÁCH LY - WHITE STONE HOTEL
KS CÁCH LY - WHITE STONE HOTEL
KS CÁCH LY - WHITE STONE HOTEL
KS CÁCH LY - WHITE STONE HOTEL
KS CÁCH LY - WHITE STONE HOTEL
KS CÁCH LY - WHITE STONE HOTEL
KS CÁCH LY - WHITE STONE HOTEL
KS CÁCH LY - WHITE STONE HOTEL
KS CÁCH LY - WHITE STONE HOTEL
KS CÁCH LY - WHITE STONE HOTEL
KS CÁCH LY - WHITE STONE HOTEL
KS CÁCH LY - WHITE STONE HOTEL
KS CÁCH LY - WHITE STONE HOTEL
KS CÁCH LY - WHITE STONE HOTEL

ks cách ly - white stone hotel

41 Trần Trọng Cung, Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

THÔNG TIN

Dịch vụ bao gồm:

  • Bao gồm 3 bữa ăn:sáng, trưa và tối theo suất hàng ngày, phục vụ tại phòng.
  • Mạng Wifi tốc độ cao 24/24 cho tất cả các khu vực và phòng ở trong Khách sạn.
  • Miễn phí nước suối, mỗi ngày 1 chai 1,5l.
  • Miễn phí trà, cà phê trong
Xem thêm