LAHOMESTAY – 17 PHỦ DOÃN
LAHOMESTAY – 17 PHỦ DOÃN
LAHOMESTAY – 17 PHỦ DOÃN
LAHOMESTAY – 17 PHỦ DOÃN
LAHOMESTAY – 17 PHỦ DOÃN
LAHOMESTAY – 17 PHỦ DOÃN
LAHOMESTAY – 17 PHỦ DOÃN
LAHOMESTAY – 17 PHỦ DOÃN
LAHOMESTAY – 17 PHỦ DOÃN
LAHOMESTAY – 17 PHỦ DOÃN
LAHOMESTAY – 17 PHỦ DOÃN
LAHOMESTAY – 17 PHỦ DOÃN

LAHOMESTAY – 17 PHỦ DOÃN

4.4 (7 đánh giá)
17 Phủ Doãn, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Mô tả khách sạn

KHÁCH CHECK IN NHẬN PHÒNG VUI LÒNG GỌI THEO SỐ 
MR.HUY : 093 560 03 99

LAHOMESTAY – 17 PHỦ DOÃN
LAHOMESTAY – 17 PHỦ DOÃN
LAHOMESTAY – 17 PHỦ DOÃN
LAHOMESTAY – 17 PHỦ DOÃN
LAHOMESTAY – 17 PHỦ DOÃN
LAHOMESTAY – 17 PHỦ DOÃN
LAHOMESTAY – 17 PHỦ DOÃN
LAHOMESTAY – 17 PHỦ DOÃN
LAHOMESTAY – 17 PHỦ DOÃN
LAHOMESTAY – 17 PHỦ DOÃN
LAHOMESTAY – 17 PHỦ DOÃN
LAHOMESTAY – 17 PHỦ DOÃN
LAHOMESTAY – 17 PHỦ DOÃN

lahomestay – 17 phủ doãn

17 Phủ Doãn, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam
4.4 (7 đánh giá)

THÔNG TIN

KHÁCH CHECK IN NHẬN PHÒNG VUI LÒNG GỌI THEO SỐ 
MR.HUY : 093 560 03 99